Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
1-2004 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №1 2004
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ С.Є. Кондратюк, О.С. Ніконоров, О.А. Кузін
Спадковість зеренної структури литої сталі

П.А.Балабанов, О.І.Боримський, В.Г.Делеві
Структура і механічні властивості матриць апаратів високого тиску із сталі Р6М5, одержаної різними методами

В.В.Тихонович, В.П.Гаврилюк, В.І.Тихонович, О.М.Грипачевський
Вплив активних хімічних елементів мастил на тріщиностійкість фрикційно-зміцненої сталі
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.Г.Іванченко, Т.О.Косорукова, В.В.Погоріла
Дослідження фазових рівноваг у системі Zr2Co - Zr2Ni

А.В.Чорновол, М.Я.Терещенко, Т.К.Пилипенко
Вплив церію на формоутворення графіту в Fe-C-Si сплавах при твердінні та в процесі графітизуючого відпалу

В.Л.Найдек, А.С.Нурадинов, Т.К.Пилипенко, Є.Д.Таранов
Вплив вібрації на структуру сірого чавуну
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В.О.Середенко
Бар'єрні ефекти при обробці рідкої сталі алюмінієм

М.С.Горюк, В.М.Ломакін
Cтруктура та властивості виливків, одержаних при розливці металу магнітодинамічним міксером-дозатором
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ В.П.Гаврилюк, В.Г.Іванченко, В.А.Локтіонов-Ремізовський
Визначення гідроабразивного зношування при одночасному випробуванні еталонних і дослідних сплавів
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В.С.Шуміхін, В.В.Плітченко
Сплави для монет типу "біколор"
З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ Г.Х.Гришай
Металургійна школа В.П. Іжевського
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА
Ю.З.Бабаскін


Конкурс робіт молодих науковців України


УДК 669.018:620
С.Є. Кондратюк, доктор технічних наук, професор, О.С. Ніконоров, О.А. Кузін*, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, *Національний університет "Львівська політехніка", Львів

Спадковість зеренної структури литої сталі
На прикладі сталі 25ХГСТФЛ досліджено вплив умов кристалізації і структуроутворення на аустенітне зерно в литому стані та при наступних операціях зміцнюючої термічної обробки. Встановлено закономірність зміни розміру зерна сталі залежно від характеристик вихідної литої структури, зумовленої температурно-часовими умовами кристалізації і охолодження виливків.

УДК 663. 14: 62-987
П.А.Балабанов, О.І.Боримський, кандидат технічних наук , В.Г.Делеві, кандидат технічних наук
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, Київ

Структура і механічні властивості матриць апаратів високого тиску із сталі Р6М5, одержаної різними методами
Проведено порівняльний аналіз структури, складу фаз і механічних властивостей сталі Р6М5, отриманої індукційною плавкою із наступним прокатуванням, електрошлаковим переплавом і вакуумнодуговим переплавом. Показані переваги при використанні литих заготовок із сталі Р6М5 при виготовленні матриць апаратів високого тиску для синтезу надтвердих матеріалів.*

УДК 531.43:621.079
В.В.Тихонович*, кандидат фізико-математичних наук, В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професор, В.І.Тихонович, доктор технічних наук, професор, О.М.Грипачевський*, кандидат фізико-математичних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, *Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ

Вплив активних хімічних елементів мастил на тріщиностійкість фрикційно-зміцненої сталі
Встановлено, що фрикційне зміцнення сталі 45 в мастильних середовищах з присадками, що містять активні фосфор, сірку та хлор, призводить до насичення поверхневих шарів металу цими елементами. Вони знаходяться в примежових областях зерен та фрагментів і не утворюють будь-яких хімічних сполук з атомами сталі.Показано, що різний вплив домішкових атомів на характер міжатомних зв'язків в примежових областях зерен та їх фрагментів є однією з основних причин різного впливу мастильних середовищ на тріщиностійкість сталі після фрикційного зміцнення. Встановлено, що насичення сталі фосфором та сіркою зумовлює менше зростання тріщиностійкості сталі 45 при фрикційному зміцненні порівняно з насиченням металу атомами хлору. Зі збільшенням кількості сірки в сталі її тріщиностійкість падає, в той же час зростання кількості хлору призводить до її росту.

УДК 669.017.3:669.245'25'296
В.Г.Іванченко, доктор технічних наук, Т.О.Косорукова, В.В.Погоріла, кандидат технічних наук
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ

Дослідження фазових рівноваг у системі Zr2Co - Zr2Ni
Методами світлової мікроскопії, рентгенівського фазового та диференціального термічного аналізів досліджено сплави системи Co-Ni-Zr, що знаходяться на перетині Zr2Co - Zr2N сполук. Встановлено, що даний політермічний перетин є квазібінарним, а між сполуками Zr2Ni и Zr2Co існує необмежена розчинність

УДК 621.746.04:669.131.7
А.В.Чорновол, доктор технічних наук, професор, М.Я.Терещенко, кандидат технічних наук, Т.К.Пилипенко
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Вплив церію на формоутворення графіту в Fe-C-Si сплавах при твердінні та в процесі графітизуючого відпалу
Досліджено мікроморфологію графітних включень, які утворюються в технічних чавунах, модифікованих церієм, при кристалізації та відпалі. Мікроаналіз безпосередньо показав, що присадка церію не забезпечує отримання в литій структурі всього графіту в кулястій формі. Графіт відпалу формується у вигляді компактних кристалів з різної форми, що пов'язано з будовою металевої матриці, в якій вони зароджуються і зростають.

УДК 669.131.6:594.1
В.Л.Найдек, академік НАН України, А.С.Нурадинов, кандидат технічних наук, Т.К.Пилипенко, Є.Д.Таранов, кандидат технічних наук
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Вплив вібрації на структуру сірого чавуну
Вивчено вплив вібрації на структуру та формоутворення графіту у зливках сірого чавуну. Встановлено, що накладання пружних коливань на розплав під час твердіння призводить до подрібнення дендритів аустеніту, утворення тонкодиференційованої графітної евтектики, подрібнення евтектичних аустенітно-графітних колоній та збільшення частки перліту в металічній матриці чавуну. Відмічено зв'язок параметрів структури з переохолодженням розплаву і температурним градієнтом по перерізу зливка.

УДК 621.365.5:669.15-198:669.187
В.О.Середенко, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Бар'єрні ефекти при обробці рідкої сталі алюмінієм
Експериментально визначені особливості подолання бар'єрів (намороженої сталевої оболонки на твердому алюмінію та сталої міжфазної поверхні при їх рідкому стані) при обробці розплавленої сталі алюмінієм та визначені прийоми вдосконалення такої обробки.

УДК 620.17/18:621.746:669.13/14:537.84
М.С.Горюк, кандидат технічних наук, В.М.Ломакін, кандидат технічних наук*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, *Кіровоградський державний технічний університет МОН України, Кіровоград

Cтруктура та властивості виливків, одержаних при розливці металу магнітодинамічним міксером-дозатором
Досліджено вплив режимів витримування і розливки залізовуглецевих сплавів за допомогою магнітодинамічного міксера-дозатора на структуру та властивості виливків. Показано, що застосування такого міксера дозволяє стабілізувати умови приготування, розливки і кристалізації розплаву, що позитивно впливає на якість кінцевої продукції.*

УДК 669.539:621.
В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професор, В.Г.Іванченко, В.А.Локтіонов-Ремізовський, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Визначення гідроабразивного зношування при одночасному випробуванні еталонних і дослідних сплавів
В статті викладено методику визначення зношування дослідних сплавів при одночасному випробуванні еталонних і дослідних сплавів при рівномірному наростанні зношування у часі.

УДК 661.74:669
В. С. Шуміхін, доктор технічних наук, професор, В. В. Плітченко*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, * Монетний двір НБУ, Київ

Сплави для монет типу "біколор"
Проаналізовано сучасний стан використання сплавів для виготовлення монет типу "біколор", основні вимоги до фізико-механічних, технологічних і спеціальних властивостей з врахуванням можливостей максимального захисту монет від підробок і економічної ефективності виробництва. Запропоновано використання сплавів білого і жовтого кольору для виготовлення українських монет високих номіналів.

УДК 669.(09):069
Г.Х.Гришай
Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ", Київ

Металургійна школа В.П. Іжевського
Описано розвиток оригінальних ідей засновника металургійної школи В.П.Іжевського його учнями і послідовниками. Показано, що витоки наукової творчості І.П.Бардіна, М.П.Чижевського, В.Ю.Васильєва, І.А.Фещенка-Чопівського пов'язані з металургійною лабораторією В.П.Іжевського в КПІ. Подається розвиток просвітницьких ідей В.П.Іжевського в сучасних умовах.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine