Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Спец.совет
Стандарты
Документы
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
4-2003 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛОВ №4 2003
ЗМІСТ

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ С.Є.Кондратюк, Є.Д.Таранов, А.С.Нурадінов, А.С.Ельдарханов
Вплив температурно-часових параметрів на кристалізацію розплавів у нерівноважному стані

Г.Д.Хуснутдінов, Б.Г.Зелений
Вплив рафінування чавуну, швидкості його охолодження та модифікуючих присадок на процес сфероїдизації графіту

П.О.Шпак
Структура та фазові перетворення в сталі Р6М5 при електронно-променевому переплаві промислових відходів
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ М.Р.Орлов, В.В.Тарабін, Е.І.Цивірко, М.В.Попова
Дослідження інтерметалідної фази в сплаві Х20Н80 з цирконієм
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.З.Куцова, А.Ю.Куцов, М.А.Ковзель, Г.В.Мамченко
Розподіл легуючих елементів у високохромистому чавуні ИЧХ16НМФТ

С.С.Затуловський, А.В.Косинська, А.С.Затуловський, В.Акбарнеджад
Підвищення надійності та довговічності роботи литих композиційних матеріалів

В.І.Алімов, В.М.Кримов, С.І.Кравчук
Структурні зміни при насиченні сталі бором з використанням дугового розряду

О.Г.Пашинська, В.В.Пашинський, А.С.Домарева, І.І.Тищенко
Вплив комбінованої пластичної деформації крутінням та розтягуванням на структуру міді
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА Г.А.Баглюк, Л.О.Позняк
Інтерполяційна модель активованого спікання порошкової швидкорізальної сталі
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Є.П.Калінушкін, В.З.Куцова
Пам'яті Юрія Миколайовича Тарана

Від головного редатора
Фізичні основи міцності та пластичності металів


УДК 669.018:620.18:536.2
С.Є.Кондратюк, доктор технічних наук, професор, Є.Д.Таранов, кандидат технічних наук, А.С.Нурадінов, кандидат технічних наук, А.С.Ельдарханов*, доктор технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ*, Науковий центр "Новітні матеріали і технології", Москва

Вплив температурно-часових параметрів на кристалізацію розплавів у нерівноважному стані
Методом фізичного моделювання досліджено вплив температурно-часової обробки розплаву у нерівноважному стані на його кристалізацію і структуроутворення. Встановлено, що ефективність такої обробки залежить від температурного інтервалу кристалізації розплаву і переохолодження. Показано, що температурно-часову обробку розплаву слід поєднувати з інтенсивним тепловідбором при кристалізації.

УДК 621.74.94:669.131.7.061.062
Г.Д.Хуснутдінов, кандидат технічних наук, Б.Г.Зелений, кандидат технічних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив рафінування чавуну, швидкості його охолодження та модифікуючих присадок на процес сфероїдизації графіту
За результатами аналізу металографічних досліджень показано, що пересичення розплаву чавуну є необхідною умовою сфероїдизації графіту, сфероїдизуючий вплив магнію в більшій мірі пов'язаний з пересиченням розплаву, ніж з його рафінуванням. Відбілюючий вплив магнію на розплав може бути результатом утворення карбідних сполук магнію.

УДК 669.187.526.002.6
П.О.Шпак
Науково-виробниче підприємство "ГЕКОНТ", Вінниця

Структура та фазові перетворення в сталі Р6М5 при електронно-променевому переплаві промислових відходів
Методами високотемпературного дифереціального термічного аналізу, раст-рової електронної мікроскопії та рентгенофазового аналізу вивчено особливості формування структури та фазових перетворень у швидкорізальній сталі Р6М5, виплавленої з промислових відходів методом електронно-променевого переплаву з проміжною ємністю.

УДК 669.14.018.44
М.Р.Орлов*, кандидат технічних наук, В.В.Тарабін, Е.І.Цивірко, доктор технічних наук, професор М.В.Попова*
Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя*ВАТ "Мотор - Січ", Запоріжжя

Дослідження інтерметалідної фази в сплаві Х20Н80 з цирконієм
В роботі досліджено вплив легування цирконієм нікелевого сплаву Х20Н80 на структуру і склад фазових складових методами растрової електронної мікроскопії, рентгеноструктурного фазового аналізу. Визначено механізм крихкості сплаву Х20Н80, легованого цирконієм.**

УДК 669.017.03
В.З.Куцова, доктор технічних наук, А.Ю.Куцов, кандидат технічних наук, М.А.Ковзель, Г.В. Мамченко
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Розподіл легуючих елементів у високохромистому чавуні ИЧХ16НМФТ
Досліджено структуру в литому та термообробленому станах і розподіл легуючих елементів у "експериментальному" високохромистому та чавуні "марки" ИЧХ16НМФТ. Показано прямий зв'язок між структурою, лікваційними процесами і властивостями досліджуваних чавунів. Показано, що досягнення максимальної твердості і зносостійкості виробів з чавуну ИЧХ16НМФТ у промислових умовах забезпечується ізотермічним гартуванням в області бейнітного перетворення. Тривалість ізотермічної витримки залежить від коливань хімічного складу чавуну і ліквації в литому стані.

УДК 669.018:620.22.419.8:620:17/18
С.С.Затуловський, доктор технічних наук, професор, А.В.Косинська, кандидат технічних наук,А.С.Затуловський, кандидат технічних наук,В.Акбарнеджад*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, *Akbarnejad Trading Co, Тегеран, Іран

Підвищення надійності та довговічності роботи литих композиційних матеріалів
Досліджено вплив морфології структурних складових, їх властивостей на фізико-механічні характеристики литих композиційних матеріалів (ЛКМ) системи мідний сплав - сталеві гранули. Вперше виявлено і проаналізовано індивідуальний вплив матричних сплавів та армуючих сталевих гранул на підвищення механічних, термофізичних та експлуатаційних властивостей ЛКМ. Описані імовірні металофізичні механізми впливу фаз, підвищення довговічності і надійності роботи трибодеталей з ЛКМ в екстремальних умовах експлуатації порівняно з традиційними моносплавами.

УДК 621.791
В.І.Алімов, доктор технічних наук, В.М.Кримов, С.І.Марчук, кандидат технічних наук
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Структурні зміни при насиченні сталі бором з використанням дугового розряду
Приведені структура та фазовий склад, що формуються під час поверхневого насичення сталі бором за допомогою дугового розряду. Встановлено, що зміцнений шар складається з боридів Fe3B, Fe2B, FeВ, цементиту і a-фази.

УДК: 539.374
О.Г.Пашинська, кандидат фізико-математичних наук, В.В.Пашинський*, кандидат технічних наук, А.С.Домарева, кандидат фізико-математичних наук, І.І.Тищенко
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України, Донецьк, *Донецький національний технічний університет, Донецьк

Вплив комбінованої пластичної деформації крутінням та розтягуванням на структуру міді
Досліджено вплив комбінованої пластичної деформації (крутіння з розтягуванням) на структуру міді. Показано, що така деформація сприяє утворенню дрібнокристалевої структури міді з розміром зерен 0,3 - 1 мкм з підвищеним рівнем характеристики міцності та пластичності. Встановлено, що при створенні комбінованого напруженого стану наявність дотичних напружень полегшує процес пластичної течії під дією нормальних напружень, внаслідок чого напруга течії знижується у 2 - 5 рази.

УДК 621.745.5.06./.07:536.5
Л. Ф. Жуков, доктор технічних наук, О. В. Богдан
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Дослідження і розробка методів спектрально-компенсаційної багатоколірної пірометрії випромінювання поверхні заготовки під кристалізатором
Для безперервного безконтактного термоконтролю заготовки під кристалізатором у складних термометричних умовах, в яких відомі класичні рішення (яркісні та двоколірні методи пірометрії) не забезпечують необхідної точності, авторами розроблені спектрально-компенсаційні методи. Створені теоретичні, технологічні та метрологічні основи нового напрямку оптичної термометрії - багатоколірної апріорної та апостеріорної спектрально-компенсаційної пірометрії випромінювання. Встановлено, що похибки спектрально-компенсаційної пірометрії випромінювання практично на порядок нижчі за похибки класичних методів та задовольняють вимоги поточного технологічного контролю безперервного розливання сталі.


Завідувач кафедри металознавства НМетАУ, професор, доктор технічних наук Калінушкін Є.П., Професор кафедри металознавства НМетАУ,доктор технічних наук Куцова В.З.

Пам'яті Юрія Миколайовича Тарана
14 серпня 2003 року на 77 році життя пішов з життя відомий вчений Юрій Микола-йович Таран - академік НАН України, заслужений діяч науки України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР та Державної премії України, премії ім. Д.К. Чернова, Ярослава Мудрого, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри металознавства НМетАУ та почесний ректор НМетАУ.

< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine