Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2003 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛОВ №3 2003
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І.О.Вакуленко, О.В.Янковський, Симененко О.В.
Дослідження впливу структурних параметрів на властивості тонколистової сталі

Л.О.Андрущик, С.П.Ошкадеров, В.І.Курпас
Структура і властивості порошкових залізовуглецевих сплавів в залежності від параметрів швидкісної електротермічної обробки

В.П. Гаврилюк, К.Ю.Гзовський, В.В. Ласкавець
Вплив мікролегуючих домішок на морфологію залізовмістних фаз в силумінах
СТРУКТУРА І РУЙНУВАННЯ МЕТАЛІВ В.І. Тихонович, В.П. Гаврилюк, В.В. Тихонович, А. Н. Грипачевський
Формування зносостійких структур хромистих сталей і чавунів

В.Г. Хижняк, В.І. Король
Стабільність карбідохромових покриттів при підвищених температурах

В.В.Горбатенко
Характер зношування твердосплавних дискових прокатних валків
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ В.І. Ульшин, С.В.Тихомиров
Нові технології підвищення якості порошкових інструментальних сталей

Ю.Я. Скок, І.В. Федоренко
Підвищення жаростійкості жароміцних нікелевих сплавів з відходів мікролегуванням РЗЕ

М.І.Левицький, С.В.Ладохін, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко
Властивості сплавів на основі інтерметалідних сполук титану електронно-променевої виплавки

Г.В. Волков
Модифікуючий ефект електрогідроімпульсної обробки розплаву Повідомлення 2. спеціальні сплави систем Fe-Cr-C, Fe-Ni-C, Fe-Si-C.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ Л. Ф. Жуков, О. В. Богдан
Дослідження і розробка методів спектрально-компенсаційної багатоколірної пірометрії випромінювання поверхні заготовки під кристалізатором


УДК 669.017:621.771.23.001.05
І.О.Вакуленко, кандидат технічних наук. Г.В.Левченко, доктор технічних наук. О.В.Янковський, Симененко О.В.*
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ* , ВАТ "Запоріжсталь", Запоріжжя

Дослідження впливу структурних параметрів на властивості тонколистової сталі
Розглянуто тенденції до зменшення товщини гарячекатаного листа і, тим самим, заміні холоднокатаного тонколистового прокату гарячекатаним. Повноцінна заміна можлива при повній відповідності споживчих властивостей гарячекатаного прокату холоднокатаному.Гарячекатаний тонколистовий прокат має більш високу міцність і менш пластичний, ніж холоднокатаний, після відпалу. Досліджено причини, що приводять до досягнення різного рівня характеристик міцності прокату в залежності від технології його виробництва.

УДК 621.762:539.214
Л.О.Андрущик, кадидат фізико-математичних наукС.П.Ошкадеров, член-кореспондент НАН України, В.І.Курпас*, кандидат технічних наук.
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, Київ*, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Структура і властивості порошкових залізовуглецевих сплавів в залежності від параметрів швидкісної електротермічної обробки
Досліджено вплив швидкісного електроконтактного нагріву на зміну фазового складу, дефектність структури, пористість, щільність і механічні властивості спечених порошкових сплавів на основі заліза в залежності від вмісту в них вуглецю, тиску пресування, температури і часу ізотермічної витримки при температурі спікання. Встановлено, що з допомогою швидкісного електронагріву в електроспечених матеріалах формується більш щільна однорідна структура, підвищуються механічні властивості порівнянно з традиційним спіканням цих матеріалів в печі. При цьому процес спікання значно прискорюється і здешевлюється. Це пояснюється специфікою дії електричного струму на утворення міжчасткових з'днань при електроспіканні, а також утворенням в структурі електроспечених матеріалів значної кількості мартенситної фази.

УДК 661.74:669.14.046.554
В.П. Гаврилюк, доктор технічних наук К.Ю.Гзовський,* кандидат технічних наук В.В. Ласкавець*
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ*, Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Вплив мікролегуючих домішок на морфологію залізовмістних фаз в силумінах
Розглянуто механізм впливу мікролегуючих домішок на формування залізовмістних фаз в силумінах і запропоновані узагальнені критерії прогнозування їх впливу.

УДК 621.891:52
В.І. Тихонович, доктор технічних наукВ.П. Гаврилюк, доктор технічних наукВ.В. Тихонович*, кандидат фізико-математичних наукА. Н. Грипачевський*, кандидат фізико-математичних наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

Формування зносостійких структур хромистих сталей і чавунів
Розглянуто різні шляхи формування зносостійких структур хромистих сталей і чавунів. Підвищення зносостійкості може бути досягнуто зміною гетерогенності структури сплавів, стану карбідних фаз і матриці.

УДК 621:785
В.Г. Хижняк, доктор технічних наук, В.І. Король
Національній технічний університет України "КПІ", Київ

Стабільність карбідохромових покриттів при підвищених температурах
Досліджено стійкість дифузійних покриттів на основі карбідів хрому на сталях 20, 40, У8А, ХВГ до дії високих температур в умовах зниженого тиску. Встановлено, що при високих температурах відбуваються помітні зміни фазового і хімічних складів, структури, механічних властивостей карбідних покриттів і перехідної зони. Показано взаємозв'язок морфологічних особливостей карбідних фаз з механічними властивостями.

УДК 669.018
В.В.Горбатенко
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Характер зношування твердосплавних дискових прокатних валків
Дослідження характеру зношування дискових прокатних валків з твердого сплаву на основі вольфраму. Вивчено характер розвитку сітки розпалу, абразивного зношування та його залежність від розміру карбідної фази матеріалу валків.

УДК 669.14: 621.762
В.І. Ульшин, кандидат технічних наук , С.В.Тихомиров
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ

Нові технології підвищення якості порошкових інструментальних сталей
Технологія струменевого формування з швидкою кристалізацією рідкого металу дозволяє отримати високощільні заготовки з рівномірним розподіленням карбідів. Показано перспективність нової технології для отримання заготовок якісних сталей.

УДК 669.14.018.4:546.65
Ю.Я. Скок, кандидат технічних наукІ.В. Федоренко
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Підвищення жаростійкості жароміцних нікелевих сплавів з відходів мікролегуванням РЗЕ
Експериментально вивчено вплив вмісту РЗЕ (церію та ітрію) на жаростійкість жароміцних сплавів на базі нікелю ЕІ437Б та In718 з відходів при температурах 800 - 1200 °С. За допомогою мікролегування РЗЕ можна значно (в 1,3 - 2,0 рази) підвищити жаростійкість сплавів при температурах до 1100 °С. При температурах вище 1150 °С відбувається інтенсивне окислення хромонікелевих сплавів обох марок і вплив РЗЕ суттєво знижується. Досліджено розподіл основних елементів сплаву ЕІ437Б в окисній плівці. Досліджено кінетику окислення нікелевих сплавів.

УДК 621.745:558:669:295
М.І.Левицький, С.В.Ладохін, доктор технічних наук, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ

Властивості сплавів на основі інтерметалідних сполук титану електронно-променевої виплавки
Досліджено вплив умов електронно-променевої виплавки на структуру і властивості литих сплавів на основі інтерметалідних сполук системи Ti-Al. Показана можливість регулювання властивостей сплавів шляхом варіювання режимів виплавки без зміни хімічного складу.

УДК 621.74.02:7.044.4
Г.В. Волков, кандидат техн. наук
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Миколаїв

Модифікуючий ефект електрогідроімпульсної обробки розплаву Повідомлення 2. Спеціальні сплави систем Fe-Cr-C, Fe-Ni-C, Fe-Si-C*
Досліджено вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву спеціальних сплавів систем Fe-Cr-C; Fe-Ni-C; Fe-Si-C на структурні складові, їх розподіл та службові властивості. Встановлені загальні тенденції модифікування структури методом електрогідроімпульсної дії.

УДК 621.745.5.06./.07:536.5
Л. Ф. Жуков, доктор технічних наук , О. В. Богдан
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Дослідження і розробка методів спектрально-компенсаційної багатоколірної пірометрії випромінювання поверхні заготовки під кристалізатором
Для безперервного безконтактного термоконтролю заготовки під кристалізатором у складних термометричних умовах, в яких відомі класичні рішення (яркісні та двоколірні методи пірометрії) не забезпечують необхідної точності, авторами розроблені спектрально-компенсаційні методи. Створені теоретичні, технологічні та метрологічні основи нового напрямку оптичної термометрії - багатоколірної апріорної та апостеріорної спектрально-компенсаційної пірометрії випромінювання. Встановлено, що похибки спектрально-компенсаційної пірометрії випромінювання практично на порядок нижчі за похибки класичних методів та задовольняють вимоги поточного технологічного контролю безперервного розливання сталі.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine