Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2002 Перегляд PDF Версія для друку

Металознавство та обробка металов №4 2002
ЗМІСТ

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.В.Арсенюк, Д.С.Герцрикен, В.Ф.Мазанко, П.В.Перетятку, В.В.Михайлов
Вплив електроіскрової обробки на фазовий склад молібденових покриттів на сталі 20

І.М.Спиридонова, О.В.Сухова
Формування міжфазних границь поділу при взаємодії карбідів вольфраму, заліза, хрому та титану з розплавами на мідній основі
ЧАВУН Д.А.Баранов, Д.В.Неснов
Комп'ютерне моделювання формозміни графіту при деформації високоміцного чавуну
СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ А.М.Нестеренко, Г.В.Левченко, А.О.Хребтов
Вплив термічної обробки на структуру і механічні властивості листових низьколегованих сталей

С.П. Ошкадьоров, С.М.Северина, Б.А. Кириєвський, О.О.Міщук
Вивчення процесів деградації поверхні нікель-хромових сплавів в органічних електролітах
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.С.Баздирев, В.І.Іванов, Т.М.Нестеренко, Б.П.Середа
Про зниження зневуглецювання каліброваної сталі в термічних печах

Л.І.Маркашова, С.В.Петров, М.Л.Валевич
Особливості структур поверхневих шарів металу бандажів коліс, утворених плазмовою термообробкою
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ С.М.Жучков, О.П.Лохматов, Л.В.Кулаков, Е.В.Сивак
Безперервна прокатка сортової сталі з використанням непривідних робочих клітей

В.Г.Іванченко, В.П.Гаврилюк
Термічні напруження в матеріалі литих блоків двигунів внутрішнього згоряння
ПЕРСОНАЛІЇ
А.В.Чорновол
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Г.Гришай
І. Фещенко-Чопівський - видатна постать в історії науки та українського державотворення

О.М.Стоянова
Кафедрі металофізики Дніпропетровського національного університету - 70 років


УДК 539.374.4
В.В.Арсенюк, кандидат технічних наукД.С.Герцрикен, кандидат фізико-математичних наукВ.Ф.Мазанко, доктор технічних наукП.В.Перетятку*В.В.Михайлов**, кандидат технічних наук
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, КиївІнститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ*Інститут прикладної фізики АН Молдови, Кишинів **Педагогічна академія ім. А.Руссо, Бельці, Молдова

Вплив електроіскрової обробки на фазовий склад молібденових покриттів на сталі 20
Методами рентгеноструктурного, пошарового радіометричного аналізів та мессбауерівської спектроскопії досліджений розподіл атомів та фазовий склад в дифузійній зоні, яка виникає при створенні методом електроіскрового легування молібденових покриттів на залізі та сталях. Вивчено вплив енергії іскрових розрядів та вмісту вуглецю в сталі на особливості фазоутворення, швидкість процесу масопереносу та закономірності розподілу дифундуючих атомів та нестехіометричних сполук в перехідних шарах між покриттям та основним металом.

УДК 532.696:621.92
І.М.Спиридонова, доктор технічних наук, професорО.В.Сухова, кандидат технічних наук
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ

Формування міжфазних границь поділу при взаємодії карбідів вольфраму, заліза, хрому та титану з розплавами на мідній основі
Досліджено вплив температури і тривалості взаємодії на процеси змочування і структуроутворення, що протікають на границях поділу між твердими сплавами Fe-C, W-C і Cr-Ti-C та рідкими сплавами на мідній основі. Запропоновано механізм формування міжфазних границь поділу.

УДК 548.54:669.13
Д.А.Баранов, Д.В.Неснов
Донецький національний технічний університет, Донецьк

Комп'ютерне моделювання формозміни графіту при деформації високоміцного чавуну
Здійснено комп'ютерне моделювання зміни форми кулястого графіту при деформуванні прокатуванням високоміцного чавуну. Дані використані при оцінці впливу температури та ступеня деформації на формозміни графіту.

УДК 669.017:620.18:669.15-194
А.М.Нестеренко, кандидат технічних наук Г.В.Левченко, доктор технічних наукА.О.Хребтов*
Інститут чорної металургії ім. 3.І. Некрасова НАН України , Дніпропетровськ *ВАТ "Точмаш", Донецьк

Вплив термічної обробки на структуру і механічні властивості листових низьколегованих сталей
Показано, що структура з дрібним зерном фериту і диспергованим цементитом, яка утворюється під час рекристалізаційного відпалу при температурах 690 -710 °С, зумовлює високу міцність і знижену пластичність холоднокатаних кремнієвомарганцевих листових сталей, мікролегованих титаном та ванадієм. Відпал з витримкою при температурах міжкритичного інтервалу дозволяє покращити структурні параметри і підвищити пластичність таких сталей.

УДК 669.245:621.794
С.П. Ошкадьоров, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН УкраїниС.М.Северина*Б.А. Кириєвський*, доктор технічних наук, професорО.О.Міщук, кандидат фізико-математичних наук
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ* Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вивчення процесів деградації поверхні нікель-хромових сплавів в органічних електролітах
Методом електронної оже-спектроскопії вивчений вплив електрохімічної корозії на зміну хімічного складу поверхні стоматологічного нікель-хромового (25,3 % ат. Cr) сплаву. Зміна хімічного складу металу в поверхневих шарах у процесі корозії приводить до підвищення його корозійної стійкості. Висловлюється припущення, що виникнення алергійних реакцій на нікелеві сплави пов'язано з високою концентрацією вуглецю, адсорбованого на поверхні глибиною до трьох міжатомних площин.

УДК 669.046:621.783.06
В.С.Баздирев, В.І.Іванов, Т.М.Нестеренко, Б.П.Середа, доктор технічних наук
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя

Про зниження зневуглецювання каліброваної сталі в термічних печах
Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень процесу навуглецювання каліброваної сталі в термічних печах з контрольованою атмоферою. Запропоновано методику підвищення рівня вуглецевого потенціалу атмосфери такого типу для забезпечення її раціонального складу під час термічної обробки різних сталей. Результати випробувань за виробничих умов свідчать про практично повну реставрацію зневуглецьованого поверхневого шару сталі.

УДК 669. 187. 2. 002. 6
Л.І.Маркашова, доктор технічних наук С.В.Петров, доктор технічних наук М.Л.Валевич*
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ*ТОВ "ТОПАС", Київ

Особливості структур поверхневих шарів металу бандажів коліс, утворених плазмовою термообробкою
Проведеними дослідженнями показано, що регулюючи температурно-швидкісні режими нагрівання та охолодження коліс у діапазоні робочих параметрів плазмової апаратури, можна змінювати структурно-фазовий стан поверхні і тим самим підібрати оптимальний набір мікроструктур, що забезпечать високі механічні властивості коліс.

УДК 621.771.25.04.001.5
С.М.Жучков, О.П.Лохматов, Л.В.Кулаков, Е.В.Сивак
Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Безперервна прокатка сортової сталі з використанням непривідних робочих клітей
Аналітично досліджено умови здійснимості процесу по резерву сил тертя й стійкості розкату повздовжньому вигину перед непривідною кліттю. Показано, що при низьких величинах загального коефіцієнта витяжки в комплексі "привідна кліть-непривідна кліть" обмежуючим фактором являється резерв сил тертя, а при високих - стійкість розкату. Встановлено границі впливу факторів, які визначають можливість реалізації процесу.

УДК 621.746.77
В.Г.Іванченко В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професор
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Термічні напруження в матеріалі литих блоків двигунів внутрішнього згоряння
Стаття присвячена розрахунку термічних напружень в матеріалі стінки блоку циліндрів в залежності від коефіцієнта термічного розширення, перепаду температури і товщини стінки. Показано можливість вибору матеріалу для блоку циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю більше 1300 кВт на прикладі застосування алюмінієвих сплавів.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine