Головне меню
Головна
Документи
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
3-2002 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛОВ №3 2002
ЗМІСТ

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.Г.Хижняк, В.І.Король
Структура та механічні характеристики дифузійних карбідних покриттів на сталях

С.Я.Шипицин, Ю.З.Бабаскін, І.Ф.Кірчу, В.Б.Віхляєв
Фазовий склад Cr-Mn-(Ni)-N жароміцних сталей та трансформація структури при теплових обробках
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ М.І.Левицький, В.І.Мірошниченко, Т.В.Лапшук, Є.О.Матвієць
Одержання сплавів на основі інтерметалідних сполук титану методом електронно-променевої гарнісажної плавки

В.К. Лобанов, Е.Е. Босін, А.М. Костомаров
Вплив деформації у свіжегартованому стані на механічні властивості і структуру жароміцних алюмінієвих сплавів
СТРУКТУРА, ЗНОШУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ М.І.Пашечко, З.А.Дурягіна
Cамоорганізація поверхні при зношуванні та корозії (Огляд)

В.Л.Пілюшенко, Ю.С.Шаповалов
Моделювання процесів впливу некарбідоутворюючих елементів на властивості зносостійкого чавуну
ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В.П.Гаврилюк, О.М.Стась
Вплив термоциклування на структуру і механічні характеристики литих залізо-хромистих сплавів

Л.Ф.Головко, М.В.Кіндрачук, Джавад Дувейк, В.В.Постернак
Особливості лазерного зміцнення гострозаточених робочих крайок інструментів та деталей машин
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ О.П.Лохматов, С.М.Жучков, Л.В.Кулаков
Методика визначення резерву сил тертя в осередку деформації приводної кліті прокатного стану

З.О.Опєкун
Вплив об'ємного вмісту фаз на швидкість поширення ультразвукових хвиль в сплавах кобальту
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ А.В.Бєсов, В.В.Морозов
Можливості застосування плазмової технології в медицині

О.П.Костогриз, Р.В.Новак, І.М.Вiльшун
Визначення оптимального припуску на обробку деталей з прокату

М.М.Бобіна, В.С.Майборода, Н.В.Ульяненко
Магнітно-абразивна обробка багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин
ПЕРСОНАЛІЇ Член-кореспондент НАН України В.Л.Пілюшенко

Професор ЗНТУ А.Д.Коваль
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Б.Б.Винокур
Про причини руйнування Всесвітнього Торговельного Центру (Нью Йорк, 11 вересня 2001 р.)


УДК 621.785
В.Г. Хижняк, доктор технічних наук, професорВ.І. Король
Національний технічний університет України - "КПІ", Київ

Структура та механічні характеристики дифузійних карбідних покриттів на сталях
Досліджено фазовий склад, структуру і мікромеханічні характеристики дифузійних покриттів на основі карбідів титану, ванадію і хрому на сталях 20, 45, У8А, У10А. Показано залежність мікротвердості, мікроміцності, тріщиностійкості, адгезіі покриття з основою від його фазового складу і марки вихідної сталі. Встановлено відсутність кореляції між мікроміцністю, показником мікрокрихкості і мікротвердості покриттів. Показано, що механічні властивості, адгезія з основою покриттів, отриманих при багатокомпонентному насиченні, вищі за аналогічні показники покриттів при однокомпонентному насиченні.

УДК 669.14.044/.45
С.Я.Шипицин, доктор технічних наук Ю.З.Бабаскін, член-кореспондент НАН України І.Ф.Кірчу, кандидат технічних наукВ.Б.Віхляєв
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Фазовий склад Cr-Mn-(Ni)-N жароміцних сталей та трансформація структури при теплових обробках
Досліджено вплив легування хромом, нікелем, марганцем, азотом, карбідо- і нітридоутворюючими елементами та теплової обробки на швидкість розпаду пересиченого g-твердого розчину, структуру та фазовий склад Cr-Mn-(Ni)-N аустенітних жароміцних сталей із карбонітридним зміцненням. Показано, що карбонітридне зміцнення металу та часткова чи повна заміна нікелю марганцем і азотом призводять до збільшення швидкості розпаду пересиченого аустеніту і появи нових фаз - нітридів ванадію, титану, хрому, марганцю. Але це не супроводжується підвищенням зерномежової коагуляціі та зниженням дисперсності фаз втілення під час старіння сталей.*

УДК 621.745.558:669.295
М.І.Левицький, В.І.Мірошниченко, Т.В.Лапшук, Є.О.Матвієць
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Одержання сплавів на основі інтерметалідних сполук титану методом електронно-променевої гарнісажної плавки
Розглянуто результати досліджень з виплавки сплавів на основі інтермета-лідних сполук титану в електронно-променевій ливарній установці. Показана можливість одержання цим методом сплавів стехіометричного складу, які за рівнем ливарних властивостей придатні для фасонного лиття.*

УДК: 669.715 (031)
В.К. Лобанов, доктор технічних наук, професорЕ.Е. Босін*, кандидат технічних наук, професорА.М. Костомаров*
Державне підприємство "Завод ім. В.О. Малишева", Харків* ОАО "Харківський науково-технологічний комплекс"

Вплив деформації у свіжегартованому стані на механічні властивості і структуру жароміцних алюмінієвих сплавів
Вивчено вплив холодної пластичної деформації, виконуваної безпосередньо після гартування, на мікроструктуру та механічні властивості при розтягуванні, вигині і границю витривалості жароміцних алюмінієвих сплавів АК4 і АК4-1. Межа міцності, твердість, умовна границя текучості при вигині, границя витривалості підвищуються зі збільшенням ступеня деформації до 40 %. Відносне подовження при ступені деформації 10 % підвищується на 4 %, далі зі збільшенням ступеня деформації монотонно знижується. У мікроструктурі сплавів відзначається фрагментація зерен і деформація їх у напрямку плину металу.

УДК 669.14.018.25: 531.44
М.І.Пашечко, доктор технічних наук, професорЗ.А.Дурягіна, кандидат технічних наук
Національний університет "Львівська політехніка", Львів

Cамоорганізація поверхні при зношуванні та корозії (Огляд)
Концептуально розглянуті особливості самоорганізації поверхні конструкційних матеріалів в процесі зношування та корозії. Охарактеризовані спільні риси та відмінності цих явищ в залежності від характеру зовнішніх чинників та феноменологічних уявлень.

УДК 621.791.92.669.25
В.Л. Пілюшенко, член-кореспондент НАН УкраїниЮ.С. Шаповалов*, кандидат технічних наук
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев

Моделювання процесів впливу некарбідоутворюючих елементів на властивості зносостійкого чавуну
Розглянуто результати досліджень щодо впливу нікелю, міді і кремнію на формування структури та зміну абразивної і ударно-абразивної зносостійкості хромового чавуну.

УДК 669.15'26
В.П.Гаврилюк, доктор технічних наук, професорО.М.Стась
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

ТВплив термоциклування на структуру і механічні характеристики литих залізо-хромистих сплавів
Розглянуто особливості впливу термоциклічної обробки залізо-хромистих сплавів та додаткового легування їх молібденом та вольфрамом на процеси утворення та розчинення s-фази. Встановлено, що за допомогою ТЦО в інтервалі температур 850 - 1200 °С можна істотньо підвищувати механічні властивості залізо-хромистих сплавів.

УДК 621.375.826
Л.Ф. Головко, доктор технічних наук, професорМ.В. Кіндрачук, доктор технічних наук, професорДжавад Дувейк, В.В.Постернак
Національний технічний університет України - "КПІ", Київ

Особливості лазерного зміцнення гострозаточених робочих крайок інструментів та деталей машин
У роботі наведено методологію визначення оптимальних режимів лазерного зміцнення робочих крайок інструментів, виготовлених із інструментальних сталей У8, Р6М5 у вигляді відповідного алгоритму та результатів його реалізації. Освітлені результати вивчення структурно-фазових перетворень, які відбуваються в сталях при лазерному опромінюванні. Визначені керуючи параметри процесу та їх значення, які обмежують оптимальну область режимів зміцнення. Приведені дані промислових випробувань технології.

УДК 621.771.25.04.001.5
О.П.Лохматов, кандидат технічних наук С.М.Жучков, доктор технічних наукЛ.В.Кулаков, кандидат технічних наук
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Методика визначення резерву сил тертя в осередку деформації приводної кліті прокатного стану
На основі відомих рівнянь для розрахунку розподілу питомого тиску за довжиною зони деформації і для визначення положення нейтрального перерізу, одержали вирази, що описують зміну максимального підпору, який може розвити привідна кліть, у функції безрозмірних параметрів для різних законів тертя при гарячій сортовій прокатці.Виконані розрахунки резерву сил тертя за рівняннями, які одержані з різними допущеннями для різних законів тертя в діапазоні значень параметрів, характерному для гарячої прокатки вуглецевих сталей на безперервних сортових станах. Показано, що практичний інтерес представляє зміна резерву сил тертя в осередку деформації привідної кліті в діапазоні a/fs = 0 - 1,2.

УДК 669.158.8.017.3
З.О. Опєкун, кандидат технічних наук
Політехніка Жешовська, Жешув, Польща

Вплив об'ємного вмісту фаз на швидкість поширення ультразвукових хвиль в сплавах кобальту
Швидкість розповсюдження ультразвукових хвиль CL в жароміцних сплавах кобальту в значній мірі залежить від об'ємного вмісту первинних фаз у структурі, а також від середніх розмірів зерен основи - кобальтового аустеніту. Найбільший вплив на характер фаз, їх морфологію та величину зерен справляють цирконій і бор. В залежності від вмісту цих елементів швидкість ультразвукової хвилі змінюється від 5545 м/с до 6360 м/с.

УДК 621.762
А.В.Бєсов, кандидат технічних наук В.В.Морозов, кандидат технічних наук
Національний технічний університет України - "КПІ", Київ

Можливості застосування плазмової технології в медицині
Розроблено портативну плазмову установку, за допомогою якої на поверхню зубного каркаса наносять покриття з різних стоматологічних матеріалів. Показано, що створення ретенційних шарів на поверхні зубного протеза збільшує міцність зчеплення лицювального покриття з основою.

УДК 621.91.06-529.753.1(031)
О.П.Костогриз, доктор технічних наукР.В.Новак, І.М.Вiльшун
Херсонський державний технічний університет, Херсон

Визначення оптимального припуску на обробку деталей з прокату
В статті приведені принципи будування графіків, за якими визначають припуски на перші операції обробки сталевих заготовок із прокату. Методологія може бути використана для інших процесів обробки деталей.

УДК 621.762:691.921
М.М. Бобіна, кандидат технічних наукВ.С. Майборода, кандидат технічних наукН.В. Ульяненко
Національний технічний університет України - "КПІ", Київ

Магнітно-абразивна обробка багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин
Магнітно-абразивна обробка зменшує шорсткість поверхні робочих елементів різальних пластин на 10 - 16 %, підвищує мікротвердість поверхні до 18 - 25 ГПа в середньому на глибину 250 - 550 мкм залежно від марки сплаву. Встановлено подрібнення зерен карбідних фаз на глибину до 15 мкм. Основними чинниками зміцнення поверхневого шару є подрібнення зерен карбідних фаз і наклепування усіх фаз, що входять до складу досліджуваних сплавів.


Член-кореспондент НАН України В.Л.Пілюшенко

1 серпня цього року виповнилось 65 років від дня народження і 43 роки наукової, педагогічної, виробничої і науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі металургії і металознавства, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, проректора з наукової роботи, завідувача, кафедрою маркетингу Донецької державної академії управління Пілюшенка Віталія Лаврентійовича.


Професор ЗНТУ А.Д.Коваль

У червні цього року виповнилось 60 років від дня народження відомого в Україні та за її межами фахівця в області металознавства, дійсного члена АІН України, завідувача кафедри фізичного матеріалознавства Запорізького національного технічного університету, професора, доктора технічних наук Коваля Анатолія Даниловича.Б.Б.Винокур

Про причини руйнування Всесвітнього Торговельного Центру (Нью Йорк, 11 вересня 2001 р.)


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine