Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2000 Перегляд PDF Версія для друку

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 4 '2000
Зміст

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В.П.Гаврилюк, В.Г.Новицький, Д.Д.Панасенко, Л.Й.Бутенко
Дослідження формування вихідної структури Fe-Cr-Cu-C сплавів для роботи в умовах тертя ковзання

С.М.Чернега
Зношування дифузійних і газотермічних покриттів в умовах циклічної кавітаційно-корозійної дії

М.В. Кіндрачук, В.М. Кіндрачук, Я.М. Михайлович, А.Л. Гловин
Вплив відпуску та фрикційного нагріву на триботехнічні властивості зміцненої лазером сталі У10
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.Г.Хижняк, Я.В.Зауличний, O.B.Xижняк, Лю Чжиго
Зміна міжатомної взаємодії та властивостей за товщиною дифузійних покриттів на основі карбіду титану

А.М. Вейнов
Закономірності монотектичного перетворення у Al-Si сплавах

З.А. Дурягіна, М.І. Пашечко
Структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах конструкційних матеріалів при імпульсній лазерній обробці
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ В. І. Дубодєлов, М. І. Тарасевич, В. К. Погорський, М. С. Горюк, О. І. Рибіцький
Енергозберігаюча технологія індукційного перегрівання чавуну при електромагнітній розливці з застосуванням магнітодинамічного міксера

О. А. Кучаєв
Електромагнітна обробка рідкої сталі в установці ківш-піч

І.Н. Примак, С.Є.Кондратюк, В.М.Щеглов
Використання роз'єднувальних діафрагм в системі "виливок-надлив"
ПЕРСОНАЛІЇ
Бертольд Бенціонович Винокур
СТАЛЬ Б.Б.Винокур, С.Є.Кондратюк, О.Г.Касаткін
Взаємний вплив елементів на властивості низьковідпущеної конструкційної сталі (Повідомлення 2)

Г.В.Левченко, С.О.Воробей, К.Г.Макаров
Опір деформації арматурних сталей, мікролегованих титаном та бором

О.Є.Семеновський
Вплив комплексного легування на розмір та форму карбідної фази та неметалевих включень
ПЕРСОНАЛІЇ
Анатолій Петрович Любченко
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ О.М. Бялік, О.М. Доній, А.А. Кулініч, К.Ю. Гзовський
Механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg-Zn

Т.Ю.Яковлєва, О.В.Войналович, Л.Є.Матохнюк
Cтруктурні зміни у сплаві АМг6Н за дії високочастотного асиметричного навантажування

М.І.Левицький, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко
Вплив технологічних параметрів електронно-променевої плавки на якість литва з титанових сплавів
  Пам'яті Аркадія Павловича Сьомика

Пам'яті Леоніда Нікандровича Ларікова


УДК 669.15'26-194:621.891
В.П.Гаврилюк, доктор техн. наук, професор В.Г.Новицький, кандидат техн. наук Д.Д.Панасенко, Л.Й.Бутенко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Дослідження формування вихідної структури Fe-Cr-Cu-C сплавів для роботи в умовах тертя ковзання* Дослідження формування вихідної структури Fe-Cr-Cu-C сплавів для роботи в умовах тертя ковзання*
Досліджено морфологію і топографію трибофаз (карбідної евтектики і високомідистої e-фази) вихідної структури Fe-Cr-Cu-C сплавів, а також розподіл хімічних елементів в сплавах в залежності від температури гартування сплавів із рідкого та твердого станів. Визначені трибологічні характеристики цих сплавів в умовах тертя ковзання.УДК 621.785.5
С.М.Чернега, кандидат техн. наук

Національний технічний університет України "КПІ", Київ
Зношування дифузійних і газотермічних покриттів в умовах циклічної кавітаційно-корозійної дії
Вивчено зношування в умовах циклічної кавітаційно-корозійної дії карбідних покриттів на основі хрому і на основі ванадію, боридних - легованих хромом або ванадієм і газотермічних плазмових шарів евтектичного складу Х18Н9Т - ТіВ2 - VC, нанесених на вуглецеві сталі 20, 45 і У8А. Зношування захисних покриттів на відповідних стадіях кавітацї і корозії збільшується в 1,3 - 3 рази за умов циклічних кавітаційно-корозійних випробувань порівняно з безперервними.

УДК 620.18:621.785
М.В. Кіндрачук, доктор техн. наук, професор В.М. Кіндрачук Я.М. Михайлович*, кандидат техн. наук А.Л. Гловин**

Національній технічний університет України "КПІ", Київ *Національній аграрний університет, Київ **Бережанський агротехнічний інститут
Вплив відпуску та фрикційного нагріву на триботехнічні властивості зміцненої лазером сталі У10
Досліджено структурні зміни при відпуску і фрикційному нагріві загартованої лазером сталі У10 та їх вплив на триботехнічні властивості.

УДК 536:621.785
В.Г.Хижняк, доктор техн. наук, професор Я.В.Зауличний*, кандидат техн. наук O.B.Xижняк Лю Чжиго, професор
Національний технічний університет України "КПІ", Київ *Інститут проблем матеріалознавства НАН України, Київ **Гуандунський промисловий університет, КНР

Зміна міжатомної взаємодії та властивостей за товщиною дифузійних покриттів на основі карбіду титану
Методом м'якої рентгенівської спектроскопії досліджено міжатомну взаємодію за товщиною покриттів типу ТіС та (Ті, V, Сr)С на сталі У10А. Показано, що максимальна кількість вуглецю в покриттях типу ТіС, (Ті, V, Сr)С знаходиться відповідно в зовнішніх та центральних зонах. Зменшення кількості вуглецю в покритті (Ті, V, Сr)С, в порівнянні з покриттям ТіС, знаходить відображення в суттєвому звужені TiLa - смуг в області енергій spd-гібридних зв'язків. В центральних та внутрішніх зонах покриттів формуються зв'язки Ti-Fe-C, що проявляється в прифермієвському напливі TiLa - та СКa - смуг. Встановлено, що зміна мікротвердості, мікрокрихкості та міцності за товщиною покриттів добре відповідає рівню міжатомної взаємодії в різних зонах карбідних фаз.

_____________________________________________________________________________

УДК. 669. 715: 621.74.
А.М. Вейнов, кандидат техн. наук
Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Закономірності монотектичного перетворення у Al-Si сплавах
Розглянуто закономірності формування макро- і мікроструктури заевтектичних силумінів, модифікованих NaH2PO4. Показано, що Al-Si сплавах реалізується монотектичне перетворення Р2 Ы Р1 + g-Si. Встановлені концентраційні і температурні інтервали монотектичного перетворення в Al-Si сплавах, модифікованих 3%NaH2PO4. У домонотектичних силумінах, що містять 12,5% - 26%Si, формуються сферичні монотектичні кристали g-Si твердого розчину, які відрізняються низьким рівнем мікронапруг.

УДК 669.14.018.25:535.211
З.А. Дурягіна, кандидат техн. наук М.І. Пашечко, доктор техн. наук, професор
Державний університет "Львівська політехніка", Львів

Структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах конструкційних матеріалів при імпульсній лазерній обробці
Показана доцільність використання рентгенографічного аналізу для ідентифікації структурно-фазового стану поверхневих шарів на сталях 12Х13, 12Х18Н10Т, одержаних шляхом лазерної обробки.\

УДК 621.745.5:537.84:669.13:502
В.І. Дубодєлов, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАНУ М.І. Тарасевич, доктор техн. наук В.К. Погорський, кандидат техн. наук М.С. Горюк, О.І. Рибіцький
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Енергозберігаюча технологія індукційного перегрівання чавуну при електромагнітній розливці з застосуванням магнітодинамічного міксера
Методами математичного моделювання вивчено теплові процеси в магнітодинамічному міксері для режимів витримування, перегрівання та розливки чавуну. Розроблено номограму та схему для реалізації нової енергозберігаючої технології, підтверджено її ефективність.

УДК 621.746:621.396:669.046
О. А. Кучаєв, кандидат техн. наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Електромагнітна обробка рідкої сталі в установці ківш-піч
Досліджено процес комплексної обробки рідкої сталі в установці ківш-піч з електродуговим нагрівом та індукційним перемішуванням. Приведено оцінки дії різних за величиною електричних струмів статору лінійного індукційного перемішувала при низький частоті магнітного поля та вакуумування на хімічний склад сталі.

УДК 621.746.46:669.14:536.2
І.Н. Примак, кандидат техн. наук С.Є.Кондратюк, доктор техн. наук, професор В.М.Щеглов, кандидат техн. наук
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ, Київ

Використання роз'єднувальних діафрагм в системі "виливок-надлив"
Розглянуто можливості організації живлення і кристалізації виливків при застосуванні роз'єднувальних діафрагм. Показано перспективність використання перегородок (діафрагм) для керування процесами масо- і теплопереносу з метою одержання оптимальної литої структури і властивостей сталевих виливків.УДК 621.781
Б.Б.Винокур, доктор техн. наук, професор С.Є.Кондратюк*, доктор техн. наук, професор О.Г.Касаткін**, доктор техн. наук
Філадельфія, США *Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ **Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ

Взаємний вплив елементів на властивості низьковідпущеної конструкційної сталі (Повідомлення 2)
Методом множинного регресійного аналізу даних літератури та власних експериментів розроблено інтерполяційні моделі, що пов'язують зміни ударної в'язкості сталей при парному впливі легуючих елементів з температурою гартування.

УДК 669.14.018.291.3:539.4:669.295:669.781.001.5
Г.В.Левченко, доктор техн. наук С.О.Воробей, кандидат техн. наук, К.Г.Макаров
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, Дніпропетровськ

Опір деформації арматурних сталей, мікролегованих титаном та бором
Експериментально досліджено опір деформації нових арматурних сталей Ст3ТРпс та 35ГТРпс. Встановлено, що мікродобавки титану та бору незначно (на 2-4%) підвищують опір деформації сталей при динамічному однократному навантаженні і уповільнюють післядеформаційне зміцнення сталей.

УДК 669.15.018.25-194:620.18
О.Є.Семеновський
Національний аграрний університет, Київ

Вплив комплексного легування на розмір та форму карбідної фази та неметалевих включень
Досліджено вплив хімічного складу карбідної фази і неметалевих включень на їх форму та розміри.УДК 661.74:669.14.046.554
О.М. Бялік, доктор техн. наук, професор О.М. Доній, кандидат техн. наук А.А. Кулініч, К.Ю. Гзовський
Національний технічний університет України "КПІ", Київ

Механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg-Zn
Представлені результати досліджень щодо впливу легуючих елементів на механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg-Zn в концентраційному інтервалі з сумарним вмістом магнію та цинку до 8 %. З використанням методів планування експерименту побудовані математичні моделі залежності механічних властивостей ливарних сплавів системи Al-Mg-Zn від вмісту в них магнію та цинку, зроблено рекомендації щодо вибору сплавів з високими механічними властивостями.

УДК 669.539.4
Т.Ю.Яковлєва, кандидат техн. наук О.В.Войналович *, кандидат техн. наук Л.Є.Матохнюк, кандидат техн. наук
Інститут проблем міцності НАН України, Київ *Національний аграрний університет, Київ

Cтруктурні зміни у сплаві АМг6Н за дії високочастотного асиметричного навантажування
В результаті втомних випробувань зразків алюмінієвого сплаву АМг6Н при частотах навантажування 200...10000 Гц та коефіцієнтах асиметрії циклу -1; 0 і 0,5 встановлено закономірності впливу частоти і асиметрії циклічного навантажування на кінетику дислокаційної структури сплаву. Виявлено особливості кінетики дислокаційної структури, що обумовлюють змінення форми кривих втоми для різних поєднань значень частоти та асиметрії циклічного навантажування.

УДК 669.295:621.745.755
М.І.Левицький, Т.В.Лапшук, В.І.Мірошниченко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Вплив технологічних параметрів електронно-променевої плавки на якість литва з титанових сплавів
Проведено аналіз впливу деяких технологічних факторів на якість титанових сплавів і представлені результати досліджень, що підтверджують наявність такого впливу.

< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine