Главное меню
Главная
Справка
История
Структура
Журналы
Публикации
Разработки
Конференции
Документы
Совет молодых учёных
Спец.совет
Аспірантура
Стандарти
Громадське
       обговорення
Оренда
Контакты
Поиск
Обратная связь

Rambler's Top100
 
3-1999 Версия в формате PDF Версия для печати

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ 3 '99
Зміст

  ДЕРЖАВНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ - 100 РОКІВ Ю.М.Таран
Металознавчі дослідження ДМетАУ. Підсумки і перспективи
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ Ю.М.Таран, В.З. Куцова, К.І. Узлов
Будова евтектик та закономірності фазових перетворень в сплавах Al-Si

Є.П.Калінушкін, Ю.А.Ситало, Ю.П.Синиціна
Механізм трифазного тверднення легованих сталей

Г. П. Стовпченко, Т. М.Тітова, Ю.О.Павленко, Ю.М. Грищенко
Деякі питання кристалізації та структуроутворення в композитних зливках

В.Т.Калінін
Особливості структуроутворення чавунів, оброблених ультрадисперсними модифікаторами
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В.В. Соболєв, Ю.М.Таран, С.І.Губенко
Утворення нових фаз у чавуні під дією ударних хвиль

В.З.Куцова, В.В.Пацалюк, В.М.Хроненко
Вплив термообробки на властивості пластин напівпровідникового кремнію

А.Ю.Куцов, Ю.М.Таран, К.І.Узлов, М.Ф.Євсюков
Дилатометричне дослідження твердофазних перетворень в білому чавуні, легованому хромом

Л.Ю.Іонова
Рівновага високохромистих карбідів з твердими розчинами при кристалізації та термічній обробці

І.Є.Долженков, О.П.Клименко, А.І.Карнаух, Н.В.Барвiнова
Резонансний вплив електромагнітних полів на процеси фазових перетворень
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ В.З.Куцова, О.В.Швець, А.Г.Кріммель
Вплив модифікування на структуроутворення, фазовий склад та механічні властивості сплаву АЛ28

Н.Є.Калініна
Особливостi кристалiзації модифiкованих алюмінієвих сплавів

А.М.Вейнов, А.Г.Криммель, Р.Е.Великоцький
Закономірності формування і морфологічний аналіз кулястих первинних кристалів b-Si твердого розчину в заевтектичних силумінах
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ В.К.Флоров, Т.В.Кімстач
Оптимізація складу конструкційних марганцевокремнієвих сталей

Ю.О.Прошенко, Є.П.Калінушкін, О.Б.Гірін
Формування орієнтованої структури при електрокристалізації мідних покриттів

В.К.Флоров, В.Ю.Костиря
Високозносостійкий гетерофазний металокомпозитний матеріал на базі вуглецевої сталіУДК 620.186.5:669.017.113
Таран Ю.М., академік НАН України Куцова В.З., доктор техн. наук, професор Узлов К.І., кандидат техн. наук

Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ
Будова евтектик та закономірності фазових перетворень в сплавах Al-Si
Розглянуто фундаментальні уявлення про закономірності евтектичної кристалізації, яка реалізується шляхом кооперативного росту розгалужених кристалів евтектичних фаз. На цій підставі проведено аналіз особливостей тверднення Al-Si сплавів у широкому інтервалі концентрацій та швидкостей охолодження. Наведено дані про алотропні перетворення напівпровідникового кремнію, що були встановлені різними методами при нагріванні останнього в інтервалі 20-1200°С. Встановлено, що в системі Al-Si крім евтектичного, реалізуються метатектичне, перитектичне та перитектоїдне перетворення. Запропонована діаграма фазових перетворень Al-Si сплавів.

УДК 669.15`26`24
Калінушкін Є.П., доктор техн. наук, професор Ситало Ю.А., Синиціна Ю.П.
Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Механізм трифазного тверднення легованих сталей
Методом гартування з твердо-рідкого стану досліджено процес трьохфазного (d-ферит+аустеніт+рідина) тверднення сплавів систем Fe- C- W та Fe-Cr-Ni в інтервалі швидкостей охолодження, характерних під час кристалізації промислових зливків. Встановлено, що незалежно від морфологічних особливостей структури, тверднення сплавів відбувається за перитектичною реакцією. На фронті росту перитектичного аустеніту існує прошарок рідкої фази, що може бути помилково трактований як результат екстек-тичної або евтектичної реакції.

УДК 669.1.017:621.787.044
Соболєв В.В., доктор техн. наук, професор Таран Ю.М.*, академік НАН України Губенко С.І., доктор техн. наук, професор

Національна гірнича академія, Дніпропетровськ *Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ
Утворення нових фаз у чавуні під дією ударних хвиль
Досліджено утворення метастабільного карбіду у сірому чавуні при навантаженні ударною хвилею. Вивчені умови і фізичний механізм алмазо- та карбідоутворення.

УДК 669.017.13
Іонова Л.Ю., кандидат техн. наук
Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Рівновага високохромистих карбідів з твердими розчинами при кристалізації та термічній обробці
Мікроструктура гомогенізованих високохромистих чавунів (Сr > 25% мас.) відповідає стабільній діаграмі Бунгарта, литих - метастабільній діаграмі Джексона. Показано, які площини на стабільній діаграмі рівноваги Fe - C - Cr слугують границями, вище котрих карбід М7С3 буде обмежено або повністю метастабільним.

УДК 669.018.14
Флоров В.К., кандидат техн. наук Кімстач Т.В.
Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ

Оптимизація складу конструкційних марганцевокремністих сталей
Розроблено склад економічної машинобудівної сталі з оптимізованим (у межах ГОСТ 4543-82) співвідношенням вмісту марганцю та кремнію, яка враховуючи рівень властивостей, є вірогідною альтернативною заміною сталі 40ХН.

УДК 669.715.018:621.745
Куцова В.З., доктор техн. наук, професор Швець О.В., Кріммель А.Г.
Державна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Вплив модифікування на структуроутворення, фазовий склад та механічні властивості сплаву АЛ28
Вивчено вплив модифікування на структуроутворення, фазовий склад, параметр кристалічної гратки a-Al твердого розчину та механічні властивості сплаву АЛ28 в литому стані та після термообробки. Показано, що для сплаву АЛ28 найбільш ефективним є спільне модифікування Sr та TiCN.
< Пред.   След. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine