Освітньо-наукова програма Версия в формате PDF Версия для печати
Проектною групою Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
під керівництвом д.т.н. Смірнова О.М. розроблено
освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового)рівня "доктор філософії"
в галузі знань - 13 "Механічна інженерія"
по спеціальності - 136 "Металургія"

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо- наукового) рівня вищої школи освіти за спеціальністю 136 «Металургія» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. №1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р., «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. №261, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.).
Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти

Повний текст Освітньо-наукової програми


Навчальний план (освітньої складової програми підготовки)


ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми


Текст Освітньо-наукової програми (в редакції 2016 р.)
< Пред.

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine