Конкурс 2020 PDF Print

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
Національної академії наук України


оголошує конкурс на заміщення посад:

1.1 Провідний науковий співробітник
1.2 Науковий співробітник
1. Перелік посад:
1.1 Провідний науковий співробітник
1.2 Науковий співробітник
2. Вимоги до учасників конкурсу:
2.1 Провідний науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання не менше 7 років досвіду, за останні сім років не менше 7 публікацій, в тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз, та/або патентів.
2.2 Науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче кандидата технічних наук, яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій або патентів.

3. Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:
3.1 Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі.
3.2 Копія документа, що посвідчує особу.
3.3 Заповнена особова картка (анкету) встановленого зразка.
3.4 Автобіографія.
3.5 Копія трудової книжки (за наявності).
3.6 Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
3.7 Перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях. 3.8 Письмова згода на обробку персональних даних.

4. Строк прийняття документів: з 15.01.2020 р. по 15.02.2020 р.. Документи, подані після закінчення встановленого строку конкурсу, повертаються без розгляду.

5. Адреса прийняття документів: 03142, м. Київ, бул. Акад. Вернадського, 34/1, к. 310 (головного корпусу). Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Ляшенко Галина Іванівна – тел. (044) 424-04-50, (067) 501-73-58.Розпорядження в форматі pdf
< Prev   Next >

 
 
Language
EnglishRussianUkraine