11. Відділ магнітної гідродинаміки Перегляд PDF Версія для друку
Зав. відділом д. т. н., професор, академік НАНУ, Дубодєлов Виктор Іванович
Науковий напрямок відділу:
Розвиток фундаментальних досліджень в галузі природничих наук, зокрема спрямованих на вивчення фізичних механізмів, і встановлення невідомих раніше закономірностей одержання нових та кардинального вдосконалення існуючих металевих матеріалів, у т. ч. наноструктурних, при накладанні електромагнітних і інших фізико-хімічних дій на металеві системи в рідкому стані та в процесі фазових переходів з метою розвитку пріоритетних напрямків науки і техніки та розбудови економіки України. Створення наукоємної науково-технічної продукції і конкурентоспроможних зразків нової МГД-техніки, технологій і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine