Справка Перегляд PDF Версія для друку

ДОВІДКА ПРО ІНСТИТУТ

       Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національної академії наук України створений у 1958 р. на базі ряду підрозділів Інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки АН УРСР. Спочатку він називався Інститутом ливарного виробництва АН УРСР, у 1963 р. був перейменований в Інститут проблем лиття АН УРСР, нинішню назву носить з 1996 р.
        У різні роки інститутом керували член-кореспондент АН УРСР А.А.Горшков, кандидат технічних наук М.В.Фікссен, академік НАН України В.А.Єфімов. З 1988 р. інститут очолює академік НАН України В.Л.Найдек.
        В інституті працює близько 500 співробітників, у тому числі два академіки і чотири члени-кореспонденти НАН України, 26 докторів і понад 50 кандидатів наук. У структуру інституту входить 16 наукових відділів і ряд допоміжних підрозділів.
        За роки існування інституту розробки його співробітників відзначені п'ятьма Державними преміями СРСР, трьома Державними преміями України, чотирма преміями Ради Міністрів СРСР, п'ятьома іменними академічними преміями.
        На першому етапі діяльності інституту його основними завданнями були визначені: розробка і впровадження у виробництво нових прогресивних технологічних процесів лиття, створення удосконаленого ливарного устаткування, впровадження комплексної механізації й автоматизації основних процесів ливарного виробництва, застосування нових формувальних матеріалів. Впродовж розвитку інституту, зміцнення його матеріальної бази і поповнення висококваліфікованими фахівцями задачі інституту постійно розширювалися, у його тематиці, поряд із прикладними розробками, усе більш значне місце стали займати фундаментальні дослідження. На сучасному етапі роботи інституту його діяльність здійснюється відповідно до основного наукового напрямку, затвердженим постановою Президії НАН України від 14 квітня 1999 р. №122:

  • дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних і кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці і затвердінні сплавів із застосуванням фізичних і хімічних впливів і створення технологічних основ одержання нових матеріалів і виготовлення високоякісної металопродукції.
У рамках цього напрямку зусилля вчених інституту зосереджені, головним чином, на вирішенні наступних задач:  
  • вивчення рідкого стану багатокомпонентних сплавів, взаємодії розплавів з розчинними і нерозчинними твердими, рідкими і газоподібними реагентами, удосконалення існуючих і створення нових ливарних сплавів на базі комплексного й заощадливого легування, модифікування, дисперсного зміцнення, армування гранулами, вставками, пошарової кристалізації різних по складу сплавів;
  • дослідження фізико-хімічних тепломасообмінних процесів і їхнього впливу на якісні характеристики литих матеріалів при обробці розплавів високотемпературним плазмовим струменем, електронним променем, лазером;
  • вивчення впливу інтенсивності силових і електромагнітних полів, регульованого теплового впливу на гідродинамічні, теплообмінні і кристалізаційні процеси при готуванні, розливанні і кристалізації сплавів;
  • розробка наукових основ створення ефективних технологій і високопродуктивного устаткування для виготовлення литих заготівок, що забезпечують істотне підвищення продуктивності, зниження витрати матеріалів і енергоресурсів, поліпшення умов праці, зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Інститут через докторантуру й аспірантуру здійснює підготовку висококваліфікованих наукових кадрів, у тому числі і для країн ближнього і далекого зарубіжжя. З 1992 року в Інституту видається науково-технічний журнал "Процеси лиття" , з 1995 року - "Металознавство та обробка металів". Інститут є також співвидавцем журналу "Метал і лиття України". . Інститут є базовою організацією Асоціації ливарів України. Протягом багатьох років Інститут підтримує тісні ділові контакти з провідними науковими центрами, фірмами і підприємствами на Україні і за рубежем. В даний час Інститут має закордонні контракти на упровадження своїх технологій більш ніж у 30 країнах світу.
        Згідно з наказом № 390 від 04.07.2000 у Фізико-технологічному інституті металів і сплавів Національної академії наук України утворена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій по спеціальностях:
 
  • "Металознавство і термічна обробка металів"
  • "Металургія чорних металів"
  • "Ливарне виробництво"
За роки існування інституту розробки його співробітників відзначені п'ятьма Державними преміями СРСР, трьома Державними преміями України, чотирма преміями Ради Міністрів СРСР, п'ятьма іменними академічними преміями.
 
< Попер.

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine